Bansidhar Natnaagar Giridhar Gopaal


Raag Shree * Dhrupad in Chautaal

Nawab Wajid Ali Shah ‘Akhtar’

Bansidhar Natnaagar Giridhar Gopaal Swaroop Ko

Eyi Vinat Ban Anoop Sasaa Ke Salmaat Pichhaado

Baam Baabni San Khapche Daant Leher Phoonke

Phoonk Devam Ke Do Daata ‘Akhtar’ Dand Maar Lataade

Advertisements